DỊCH VỤ‎ > ‎

TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ


Trong một nền kinh tế cạnh tranh, tài sản trí tuệ luôn chiếm lĩnh vai trò chủ chốt đối với sự phát triển các doanh nghiêp. Biện pháp bảo vệ tài sản này khỏi sự xâm phạm bất hợp pháp là yêu cầu nhà nước bảo hộ thông qua thủ tục đăng ký pháp lý đối với tài sản này. Bằng sự am hiểu sâu sắc cũng như kinh nghiệm phục vụ nhiều khách hàng trong việc tư vấn đăng ký Nhãn hiệu, Sáng chế, Kiểu dáng,... Quý khách có thể tin tưởng về dịch vụ của chúng tôi ở các khía cạnh sau:

Dịch vụ tra cứu tình trạng Nhãn hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế...

Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế...

* Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ ở Nước ngoài

* Đăng ký bảo hộ Bản quyền tác giả

* Tư vấn định giá Tài sản trí tuệ

* Tư vấn Chuyển nhượng, mua bán về Sở hữu trí tuệ.