DỊCH VỤ‎ > ‎

TƯ VẤN THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG


HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

- Luật Người lao động VN đi làm việc nước ngoài 2006, - Mở xem

- Luật việc làm 2013, - Mở xem

- Nghị định 126/2007 hướng dẫn chi tiết Luật người lao động VN đi làm việc NN, - Mở xem

- Thông tư 21/2001 hướng dẫn chi tiết Luật người lao động VN đi làm việc NN, - Mở xem

- Thông tư 22/2013 về mẫu hợp đồng cung ứng lao động và hợp đồng đưa người LĐ VN đi làm việc NN, - Mở xem

- Quyết định 1012/2013 về thẩm quyền của Cục quản lý lao động ngoài nước - Bộ LĐTBXH, - Mở xem

- Mẫu giấy phép xuất khẩu lao động (Tham khảo) - Mở xem

Tải xuống toàn bộ các văn bản này Tại Đây

THÀNH LẬP CÔNG TY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

- Lựa chọn loại hình công ty: Công ty TNHH hoặc công ty Cổ phần

- Tài liệu cơ bản cần chuẩn bị:

i) Bản sao công chứng CMND của thành viên sáng lập;

ii) Văn bản xác nhận vốn pháp định 5 tỷ đồng;

iii) Văn bản xác nhận ký quỹ 1 tỷ đồng;

- Ngành nghề kinh doanh liên quan hoạt động xuất khẩu lao động:

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Cung ứng lao động tạm thời

7820

2

Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Chi tiết: - Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước;

- Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

7830

3

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu: Hoạt động phiên dịch; Hoạt động môi giới thương mại.

7490

4

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Chi tiết: Tổ chức, xúc tiến và quản lý các sự kiện, như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn đề tổ chức

8230

5

Giáo dục thể thao và giải trí

8551

6

Giáo dục văn hóa nghệ thuật

8552

7

Đào tạo sơ cấp

8531

8

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;

- Các trung tâm dạy học có các khóa học dành cho học sinh yếu kém;

- Dạy máy tính.

8559

9

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Chi tiết: - tư vấn du học

8560


XIN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Điều kiện cấp giấy phép

a) Doanh nghiệp có vốn pháp định là 5 tỷ VNĐ và có đủ các điều kiện sau đây;

b) Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

c) Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trược khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

d) Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;

đ) Có tiền ký quỹ 1 tỷ VNĐ tại ngân hàng.

Hồ sơ xin cấp giấy phép

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp;  - Mở xem

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

c) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định 5 tỷ đồng theo quy định;

d) Giấy xác nhận ký quỹ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ 1 tỷ đồng;

đ) Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; - Mở xem

e) Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

g) Phương án tổ chức (đối với doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài) - Mở xem hoặc báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; - Mở xem

h) Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao. - Mở xem

Tải xuống tất cả mẫu Tại Đây


Cơ quan có thẩm quyền thụ lý hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Cục quản lý lao động ngoài nước - Bộ lao động - thương binh và xã hội. 

Thẩm quyền và thời hạn cấp giấy phép.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét cấp Giấy phép cho doanh nghiệp sau khi lấy ý kiến của một trong những người có thẩm quyền sau đây:

a)Thủ trưởng cơ quan ra quyết định thành lập hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập đối với doanh nghiệp nhà nước;

b) Người ra quyết định thành lập đối với doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

c) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b ở trên.

Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp.

Lệ phí cấp Giấy phép

Lệ phí cấp Giấy phép là 5 triệu đồng. Doanh nghiệp nộp lệ phí cấp Giấy phép tại thời điểm nhận Giấy phép.

Mẫu giấy phép xuất khẩu lao động (Tham khảo) - Mở xemHỆ THỐNG VĂN BẢN LUẬT VỀ XKLĐ


  DỊCH VỤ 

- Gói dịch vụ Soạn thảo Đề án, Bộ hồ sơ xin cấp phép 
(dành cho Khách hàng thực hiện bằng quan hệ riêng)

- Gói dịch vụ Thực hiện hồ sơ cấp phép

  0915 671 167  
  0912 37 4444  

Chi tiết dịch vụ:

* Tư vấn và hoàn tất thủ tục thành lập công ty mới hoặc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh xklđ;

* Tư vấn cho Khách hàng các điều kiện cần đáp ứng khi xin giấy phép;

* Giúp Khách hàng đánh giá khả năng của Khách hàng trong việc đáp ứng các điều kiện cấp phép;

* Tư vấn và thu xếp giúp Khách hàng đáp ứng các quy định về vốn pháp định, tiền ký quỹ, giấy tờ điều kiện;

* Soạn thảo, thiết lập hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh, nộp hồ sơ;

* Thay mặt Khách hàng theo dõi, giao dịch, giải trình với cơ quan có thẩm quyền để thúc đẩy nhanh quá trình phê duyệt để cấp Giấy phép.
DỊCH VỤ 

- Gói dịch vụ Soạn thảo Đề án, Bộ hồ sơ xin cấp phép 
(dành cho Khách hàng thực hiện bằng quan hệ riêng)

- Gói dịch vụ Thực hiện hồ sơ cấp phép

  0915 671 167  
  0912 37 4444  

Chi tiết dịch vụ:

* Tư vấn và hoàn tất thủ tục thành lập công ty mới hoặc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh xklđ;

* Tư vấn cho Khách hàng các điều kiện cần đáp ứng khi xin giấy phép;

* Giúp Khách hàng đánh giá khả năng của Khách hàng trong việc đáp ứng các điều kiện cấp phép;

* Tư vấn và thu xếp giúp Khách hàng đáp ứng các quy định về vốn pháp định, tiền ký quỹ, giấy tờ điều kiện;

* Soạn thảo, thiết lập hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh, nộp hồ sơ;

* Thay mặt Khách hàng theo dõi, giao dịch, giải trình với cơ quan có thẩm quyền để thúc đẩy nhanh quá trình phê duyệt để cấp Giấy phép.DỊCH VỤ

- Gói dịch vụ Soạn thảo Đề án, Bộ hồ sơ xin cấp phép 
(dành cho Khách hàng thực hiện bằng quan hệ riêng)

- Gói dịch vụ Thực hiện hồ sơ cấp phép

  0915 671 167  
  0912 37 4444  

Chi tiết dịch vụ:

* Tư vấn và hoàn tất thủ tục thành lập công ty mới hoặc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh xklđ;

* Tư vấn cho Khách hàng các điều kiện cần đáp ứng khi xin giấy phép;

* Giúp Khách hàng đánh giá khả năng của Khách hàng trong việc đáp ứng các điều kiện cấp phép;

* Tư vấn và thu xếp giúp Khách hàng đáp ứng các quy định về vốn pháp định, tiền ký quỹ, giấy tờ điều kiện;

* Soạn thảo, thiết lập hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh, nộp hồ sơ;

* Thay mặt Khách hàng theo dõi, giao dịch, giải trình với cơ quan có thẩm quyền để thúc đẩy nhanh quá trình phê duyệt để cấp Giấy phép.

DỊCH VỤ

- Gói dịch vụ Soạn thảo Đề án, Bộ hồ sơ xin cấp phép 
(dành cho Khách hàng thực hiện bằng quan hệ riêng)

- Gói dịch vụ Thực hiện hồ sơ cấp phép

  0915 671 167  
  0912 37 4444  

Chi tiết dịch vụ:

* Tư vấn và hoàn tất thủ tục thành lập công ty mới hoặc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh xklđ;

* Tư vấn cho Khách hàng các điều kiện cần đáp ứng khi xin giấy phép;

* Giúp Khách hàng đánh giá khả năng của Khách hàng trong việc đáp ứng các điều kiện cấp phép;

* Tư vấn và thu xếp giúp Khách hàng đáp ứng các quy định về vốn pháp định, tiền ký quỹ, giấy tờ điều kiện;

* Soạn thảo, thiết lập hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh, nộp hồ sơ;

* Thay mặt Khách hàng theo dõi, giao dịch, giải trình với cơ quan có thẩm quyền để thúc đẩy nhanh quá trình phê duyệt để cấp Giấy phép.