DỊCH VỤ‎ > ‎

TƯ VẤN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ MÔI TRƯỜNGTại Việt Nam, vấn đề môi trường đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước, người dân và Doanh nghiệp. Trong đó, những vấn đề phát sinh từ việc việc thực thi pháp luật về môi trường đang đòi hỏi cần phải có một cơ chế hữu hiệu cũng như một lực lượng chuyên nghiệp tham gia giải quyết các tranh chấp về môi trường.

Chúng tôi là hãng luật đi tiên phong trong việc nghiên cứu các vấn đề pháp lý về môi trường, các phương thức giải quyết tranh chấp. Chúng tôi đề xuất cho Khách hàng các giải pháp cụ thể để bảo vệ tối đa quyền lợi về môi trường khi bị xâm hại, hay như đại diện ủy quyền cho Khách hàng giải trình trách nhiệm khi xảy ra sự cố môi trường nhằm đảm bảo lợi ích chính đáng, hợp pháp của Doanh nghiệp.