GIỚI THIỆU


Công ty Luật DAZPRO hoạt động từ năm 2005, cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực luật kinh doanh - đầu tư. Khách hàng của công ty là các doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực điển hình như bất động sản, bán lẻ, sản xuất, giáo dục, nhân lực, năng lượng sạch. 

Việt Nam đang và tiếp tục thực hiện các chính sách cải cách phát triển kinh tế, kiến tạo môi trường kinh doanh theo tiêu chuẩn thị trường toàn cầu, mà cụ thể là hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ cho hoạt động kinh doanh - đầu tư của doanh nghiệp. 

Với kinh nghiệm hoạt động và sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật kinh doanh - đầu tư tại Việt Nam, DAZPRO trong vai trò là đối tác cung cấp dịch vụ pháp lý, giúp khách hàng tuân thủ pháp luật, và đóng góp vào sự thịnh vượng bền vững của khách hàng. 

Chúng tôi đã và đang từng bước vững chắc khẳng định được vị thế là hãng luật được khách hàng tin cậy và lựa chọn trong nhiều năm qua.