DAZPRO bắt đầu hoạt động từ năm 2005, là hãng luật hành nghề chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn pháp luật kinh doanh - đầu tư cho doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam đang và tiếp tục thực hiện các chính sách phát triển kinh tế thông qua việc kiến tạo môi trường, cơ hội kinh doanh có tính cạnh tranh để gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh - đầu tư của doanh nghiệp. Với kinh nghiệm hoạt động và sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật kinh doanh - đầu tư tại Việt Nam, DAZPRO trong vai trò là đối tác cung cấp dịch vụ pháp lý, trợ giúp khách hàng tuân thủ đầy đủ pháp luật, và đóng góp cho sự thịnh vượng của khách hàng. Với mục tiêu đó, chúng tôi đã và đang từng bước vững chắc khẳng định được vị thế là hãng luật hàng đầu trong sự tin cậy và lựa chọn của khách hàng. PROFILE