GIỚI THIỆU‎ > ‎

MIỄN TRỪ

Chúng tôi chào đón quý khách tiếp cận thông tin trên website này để có hiểu biết về chúng tôi. Tuy nhiên, trách nhiệm của chúng tôi được miễn trừ từ việc quý khách sử dụng các thông tin đó trừ phi giữa chúng tôi và quý khách có ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ.