GIỚI THIỆU‎ > ‎

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ


Để đảm bảo Luật sư cung cấp dịch vụ đạt chất lượng tốt nhất, quý khách cần làm theo quy trình sau:

 

Bước 1: Cung cấp thông tin, tài liệu


Đây là bước rất quan trọng giúp Luật sư xác định chính xác hướng, nội dung, kết quả và mức chi phí công việc. Nên yêu cầu quý khách cần:

- Cung cấp đầy đủ và trung thực thông tin, tài liệu liên quan tới vấn đề cần giải quyết;

- Cung cấp trước khi hoặc trong khi gặp Luật sư.

 

Bước 2: Ký kết Hợp đồng dịch vụ pháp lý


Thỏa thuận giữa luật sư và quý khách có thể bằng văn bản hoặc bằng miệng làm căn cứ xác định trách nhiệm của hai bên trong quá trình cung cấp dịch vụ.

 

Bước 3: Cung cấp dịch vụ và kết quả dịch vụ


- Luật sư sẽ cung cấp dịch vụ theo các gói dịch vụ ghi nhận trong hợp đồng dịch vụ.

- Kết quả của dịch vụ luật sư có thể là 1 hoặc cả ba loại sau:

+ Kết quả của gói dịch vụ tư vấn luật là: Thông tin tư vấn hoặc văn bản tư vấn pháp lý.

+ Kết quả của gói dịch vụ soạn thảo là: Văn bản hoặc hồ sơ pháp lý do luật sư soạn thảo, thiết lập.

+ Kết quả của gói dịch vụ thực hiện hồ sơ là: Văn bản do cơ quan nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân khác phát hành.

- Luật sư không được cam kết với quý khách về Kết quả do cơ quan nhà nước phát hành.

 

Bước 4: Chỉ dẫn sau dịch vụ


Luật sư có trách nhiệm chỉ dẫn quý khách các vấn đề cần thiết liên quan tới kết quả dịch vụ.