GIỚI THIỆU‎ > ‎

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ

Bước 1: Cung cấp thông tin, tài liệu

Đây là bước rất quan trọng giúp chúng tôi xác định đường lối giải quyết, phạm vi, kết quả và mức chi phí dịch vụ.

 

Bước 2: Ký hợp đồng dịch vụ


Văn bản thỏa thuận giữa chúng tôi và quý khách để làm căn cứ xác định quyền và trách nhiệm của hai bên trong quá trình cung cấp dịch vụ.

 

Bước 3: Cung cấp dịch vụ và bàn giao kết quả


Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên cơ sở hợp đồng dịch vụ đã ký và nỗ lực cao nhất để đảm bảo thực hiện đúng cam kết với khách hàng. 

 

Bước 4: Tư vấn sau dịch vụ


Sau khi bàn giao kết quả dịch vụ, chúng tôi có trách nhiệm chỉ dẫn quý khách những công việc hay những lưu ý liên quan tới kết quả dịch vụ.