GIỚI THIỆU‎ > ‎

PHƯƠNG THỨC TÍNH PHÍ

Cách tính phí dịch vụ được chúng tôi đề xuất phù hợp với yêu cầu dịch vụ của quý khách. Có các hình thức tính phí sau: 

 

Tính phí dịch vụ theo giờ


Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý và tính phí dựa trên hạn mức thời gian làm việc phát sinh và phương thức cung cấp dịch vụ (tại văn phòng luật sư, theo địa điểm khách hàng chỉ định hoặc phương thức tư vấn khác).

 

Tính phí dịch vụ theo tháng


Cũng giống với hình thức tính phí theo giờ, tuy nhiên chúng tôi sẽ tính một mức phí cố định theo tháng hoặc năm thay cho việc tính theo giờ làm việc phát sinh.

 

Tính phí dịch vụ theo việc


Thông thường đó là mức phí trọn gói cho một yêu cầu dịch vụ cụ thể. Quý khách sẽ không phải trả thêm phí, trừ trường hợp có phát sinh theo thỏa thuận của hai bên.