GIỚI THIỆU‎ > ‎

TÍNH PHÍ DỊCH VỤCách tính phí dịch vụ pháp lý được quý khách và chúng tôi thống nhất lựa chọn dựa trên tính chất, đặc điểm của vấn đề pháp lý sao cho đảm bảo tính tối ưu của hiệu quả dịch vụ và thời hạn hoàn thành. Chúng tôi áp dụng các hình thức tính phí sau: 

 

Tính phí dịch vụ theo giờ


Luật sư chúng tôi cung cấp dịch vụ bằng cách tư vấn pháp lý trực tiếp cho quý khách tại văn phòng luật chúng tôi hoặc tại văn phòng của quý khách hoặc tại địa điểm cho hai bên thống nhất. Chúng tôi sẽ tính thù lao Luật sư theo giờ làm việc thực tế của Luật sư kể từ thời điểm Luật sư tuyên bố tính giờ làm việc với quý khách và được quý khách chấp thuận. Chi tiết.

 

Tính phí dịch vụ theo tháng


Quý khách và công ty luật chúng tôi sẽ ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý tính phí Luật sư theo số tháng hoặc năm và với nội dung công việc do hai bên thỏa thuận. Chi tiết.

 

Tính phí dịch vụ theo việc


Nếu 2 hình thức dịch vụ trên không phù hợp, dựa trên từng công việc, chúng tôi và quý khách sẽ ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý theo việc với khoản phí thù lao và thời hạn được hai bên thống nhất theo hợp đồng đó. Chi tiết.