GIỚI THIỆU‎ > ‎

TÊN DAZPRO VÀ GIÁ TRỊ LÕI

Trong hệ thống nhận diện của chúng tôi, tên DAZPRO giữ vị trí trung tâm, là biểu tượng để tuyên ngôn về những cam kết cốt lõi của công ty với khách hàng.

Tên DAZPRO là sự kết hợp các yếu tố đại diện cho sứ mệnh hoạt động của công ty và các tiêu chuẩn của dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp. Chúng tôi chọn chữ D trong từ Development để cam kết về hiệu quả dịch vụ của chúng tôi là góp phần cho sự an toàn pháp lý, sự thịnh vượng của khách hàng; chúng tôi chọn cặp chữ AZ để cam kết về phẩm chất Luật sư của chúng tôi - sự tận tâm, thấu hiểu khách hàng; và chúng tôi chọn chữ PRO trong từ Profession để cam kết về năng lực nghề nghiệp - sự uyên thâm, chuyên nghiệp. 

Những yếu tố nền tảng hội tụ trong tên DAZPRO chính là sự kết tinh những giá trị bất biến của công ty. Thực hiện những cam kết trên là cơ sở đảm bảo cho dịch vụ pháp lý của chúng tôi luôn nhận được sự tin cậy, hài lòng của Khách hàng.