GIỚI THIỆU‎ > ‎

TÊN DAZPRO VÀ GIÁ TRỊ LÕI

Trong hệ thống nhận diện thương hiệu của công ty, tên công ty giữ vị trí trung tâm, là biểu tượng tinh thần truyền dẫn những giá trị tinh túy cốt lõi nhất của công ty đến với Khách hàng.

Tên DAZPRO là sự kết hợp các yếu tố đại diện cho sứ mệnh hoạt động của công ty và các tiêu chuẩn của dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp. Đầu tiên, chúng tôi chọn chữ D trong từ Development để nói về hiệu quả giải pháp dịch vụ của chúng tôi là góp phần vào sự thịnh vượng và an toàn pháp lý của khách hàng. Tiếp theo, chúng tôi chọn cặp chữ AZ để nói về phẩm chất Luật sư của chúng tôi - sự tận tâm, trách nhiệm, thấu hiểu nhu cầu của khách hàng. Cuối cùng, chúng tôi chọn chữ PRO trong từ Profession để nói về năng lực nghề nghiệp - bao gồm sự uyên thâm chuyên môn, năng lực dịch vụ chuyên nghiệp

Sự hội tụ những yếu tố tạo thành tên DAZPRO chính là sự kết tinh những giá trị lõi của công ty, và là cơ sở nền tảng đảm bảo cho dịch vụ của chúng tôi luôn nhận được sự tin cậy, hài lòng của Khách hàng.