TÍNH PHÍ‎ > ‎

HỢP ĐỒNG THEO VIỆC


Hình thức hợp đồng dịch vụ pháp lý theo việc / vụ việc được chúng tôi áp dụng cho trường hợp yêu cầu dịch vụ của khách hàng đối với Luật sư có hai đặc điểm cơ bản sau:

* Tính cụ thể, rõ ràng của việc / vụ việc.

Đặc điểm này được thể hiện ở chỗ khối lượng công việc, thời hạn thực hiện, các rủi ro của vụ việc ít phát sinh ngoài dự kiến và mang tính độc lập. Luật sư và khách hàng đều có thể hiểu và xác định khá rõ ràng phạm vi công việc, tính cạnh tranh của dịch vụ, năng lực của Luật sư để từ đó hai bên (nhất là phía khách hàng) mong muốn lựa chọn hình thức hợp đồng theo việc hay hợp đồng trọn gói để không (hoặc rất ít) có khả năng phát sinh công việc và chi phí liên quan ngoài dự kiến.

* Đề cao sự đảm bảo trách nhiệm.

Tính trách nhiệm của các Luật sư và khách hàng được các bên đặc biệt quan tâm đối với các việc / vụ việc mà dịch vụ có giá trị lớn, khối lượng công việc nhiều, phức tạp và độ rủi ro cao. Như thế, để đảm bảo những ràng buộc cần thiết về quyền lợi và trách nhiệm giữa các bên tham gia dịch vụ thì hình thức hợp đồng theo việc / vụ việc là phù hợp hơn cả.

Theo đó, hình thức hợp đồng theo việc chúng tôi thường áp dụng bao gồm nhưng không giời hạn cho các việc / vụ việc như: Tư vấn và soạn thảo văn bản pháp lý, xin cấp phép thủ tục hành chính, các vụ việc tranh chấp - tranh tụng, việc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ.