TÍNH PHÍ‎ > ‎

TƯ VẤN LUẬT THEO GIỜ


Hình thức dịch vụ pháp lý theo giờ được chúng tôi áp dụng cho trường hợp yêu cầu dịch vụ của khách hàng đối với Luật sư có các đặc điểm cơ bản sau:

* Tính tập trung, ngắn hạn

Hình thức dịch vụ theo giờ đặc biệt thích hợp với việc giải quyết những vấn đề pháp lý cần giải pháp mang tính cơ bản, định hướng; hoặc giải pháp có kết quả tại chỗ, tức thời. Hiệu quả của hình thức dịch vụ này phụ thuộc nhiều vào năng lực của Luật sư cũng như khả năng tiếp nhận của khách hàng. Sự chênh lệch về mức phí theo giờ giữa các Luật sư là thước đo đánh giá năng lực của từng Luật sư và hiệu quả dịch vụ mang lại cho khách hàng.

* Tính sự vụ riêng lẻ

Cuộc sống và công việc hàng ngày của khách hàng thường phát sinh các vấn đề pháp lý mang tính tình huống, có thể đơn giản chỉ là những thắc mắc pháp lý bất chợt phát sinh hoặc những công việc pháp lý cụ thể nhưng mang tính sự vụ riêng lẻ không cần mất nhiều thơi gian và công sức để giải quyết. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ là khách hàng ít có điều kiện, khả năng, hoặc không thể tự mình giải quyết những tình huống hay sự việc pháp lý đơn lẻ đó, nên khiến họ vẫn phải cần tới dịch vụ pháp lý của Luật sư là vì vậy.

* Tính không xác định, thụ động

Hình thức dịch vụ theo giờ cũng thích hợp với những việc / vụ việc mà cả Luật sư và khách hàng không hoặc không thể xác định rõ ràng khối lượng, thời hạn kết thúc, rủi ro là vì giải pháp để giải quyết vấn đề còn phụ thuộc nhiều vào những tình tiết, thông tin, khả năng, con người... mà Luật sư và khách hàng không kiểm soát được, không thể biết được. Do đó, sự tham gia mang tính hỗ trợ của Luật sư trong một khoảng thời gian bất kỳ nào đó cũng là cách phù hợp để thúc đẩy nhanh hơn tiến trình đưa vấn đề trong vòng kiểm soát và tìm ra hướng giải quyết.

* Luật sư và khách hàng có nhu cầu tiết kiệm thời gian và chi phí

Có thể xuất phát từ hai đặc điểm trên đây hoặc những lý do khác nữa mà cả Luật sư và khách hàng đều có nhu cầu tiết kiệm thời gian và chi phí để giải quyết công việc dẫn đến việc lựa chọn hình thức dịch vụ theo giờ. Cụ thể là Luật sư chỉ tham gia giải quyết việc khách hàng trong khoảng thời gian xác định và khách hàng chỉ phải trả thù lao cho Luật sư tính theo giờ làm việc của Luật sư với mức do hai bên thỏa thuận.

Theo đó, hình thức tư vấn luật theo giờ chúng tôi thường áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn cho các việc như: Tư vấn giải quyết tình huống pháp lý; kiểm tra, rà soát, đánh giá tính pháp lý, cho ý kiến pháp lý của các văn bản; tham gia cho ý kiến pháp lý trong các cuộc họp, hội thảo, đàm phán, huấn luyện pháp luật theo chuyên đề.