TÍNH PHÍ‎ > ‎

TƯ VẤN LUẬT THƯỜNG XUYÊN


Hình thức dịch vụ pháp lý thường xuyên là biến thể khác của hình thức dịch vụ theo giờ, và thực chất có cùng bản chất với hình thức dịch vụ theo giờ. Nội dung và phạm vi công việc của Luật sư theo hình thức dịch vụ thường xuyên cũng gần tương tự như hình thức dịch vụ theo giờ, và cả hai hình thức này đều căn cứ vào thời gian hay hạn mức thời gian để Luật sư và khách hàng xác định khối lượng công việc và mức thù lao tương ứng cho Luật sư. Tuy nhiên, hình thức dịch vụ thường xuyên vẫn là hình thức cung cấp dịch vụ pháp lý độc lập khắc phục những nhược điểm của hình thức dịch vụ theo giờ và hình thức hợp đồng vụ việc vì nó có những đặc điểm sau đây:

* Tính liên tục của thời gian cung cấp dịch vụ

Hình thức dịch vụ theo giờ có ưu điểm là linh hoạt, tiết kiệm để giải quyết những tình huống, sự vụ pháp lý riêng lẻ, phát sinh không ổn định, ngắn hạn mà thường là thích hợp với các khách hàng là cá nhân; nếu với khách hàng là tổ chức thì còn ở quy mô nhỏ, đơn giản hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ chưa ổn định.

Còn đối với khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp có quy mô tương đối phức tạp hoặc chủ doanh nghiệp là người cẩn trọng,... thì những tình huống, sự vụ pháp lý, và rất nhiều vấn đề về pháp lý khác phát sinh ổn định, liên tục hàng giờ, hàng ngày liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp. Trong trường hợp này nếu chỉ sử dụng dịch vụ pháp lý theo giờ sẽ không xử lý kịp thời và đầy đủ các phát sinh hàng ngày. Như thế, chủ doanh nghiệp sẽ phải cân nhắc giải pháp là thuê Luật sư nội bộ doanh nghiệp hoặc sử dụng dịch vụ pháp lý thường xuyên của Luật sư hoặc hãng luật nào đó để luôn sẵn sàng giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh thường trực.

Tuy nhiên, đối với những doanh nghiệp lớn, lĩnh vực hoạt động đa dạng, phức tạp thì Luật sư nội bộ không thể đảm đương chuyên sâu tốt tất cả các lĩnh vực pháp luật. Vì thế, sử dụng dịch vụ pháp lý thường xuyên của hãng luật chuyên nghiệp sẽ là giải pháp mà chủ doanh nghiệp rất cần quan tâm xem xét.

Dịch vụ pháp lý thường xuyên của một hãng luật là lấy hạn mức thời gian theo tháng (thường là 8 đến 10 giờ/1 tháng) để tính một khoản phí cố định mỗi tháng cho khách hàng thay vì lấy hạn mức thời gian theo giờ để tính phí theo từng giờ làm việc.

* Tính đa dạng của dịch vụ

Nếu như hình thức dịch vụ theo giờ chỉ bó hẹp theo những tình huống, sự vụ cụ thể, hạn hep và chuyên biệt thì với hình thức dịch vụ thường xuyên, phạm vi dịch vụ mang tính mở rất cao, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ sau:

- Giải đáp trực tiếp, trực tuyến và tức thì các câu hỏi, tình huống pháp lý của Khách hàng qua điện thoại hoặc email;

- Cung cấp văn bản, tài liệu, ấn phẩm, thông tin pháp lý cũ và mới theo yêu cầu của khách hàng;

- Kiểm tra, rà soát các văn bản pháp lý thông thường có nội dung ngắn gọn mà khách hàng đã soạn thảo;

- Soạn thảo các văn bản pháp lý thông thường, có nội dung ngắn gọn;

- Tham gia cùng khách hàng các buổi họp, đàm phán và cho ý kiến các vấn đề pháp lý theo yêu cầu;

- Công việc khác tùy thuộc vào quy mô, lĩnh vực của doanh nghiệp và theo thỏa thuận của Luật sư và khách hàng.

* Tính thân thiện, tiện lợi và được ưu đãi.

Nếu như hình thức dịch vụ theo giờ bị bó hẹp trong tình huống, sự vụ cụ thể và cứng nhắc về thời gian, hay như hình thức dịch vụ theo hợp đồng vụ việc thì bó hẹp trong những cam kết cứng nhắc đã ghi rõ trong hợp đồng theo vụ việc; còn đối với hình thức dịch vụ thường xuyên thì luôn đảm bảo sự sẵn sàng, thường trực của Luật sư để giải quyết nhanh chóng mọi vấn đề của khách hàng. Đặc biệt, việc tham gia gói dịch vụ pháp lý thường xuyên khách hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi về dịch vụ và chi phí. Hơn tất cả, việc duy trì quan hệ thường xuyên này tạo nên mối quan hệ thân thiết, hiệu quả mang tính đối tác - vượt trên quan hệ dịch vụ thông thường giữa Luật sư và doanh nghiệp.

* Tiết kiệm chi phí nhân sự Luật sư nội bộ (hay chuyên viên pháp chế)

Để giúp Quý khách hiểu rõ đặc điểm này, chúng tôi lập bảng so sánh sau đây để quý vị tham khảo:


 Tiêu chí so sánhThuê Nhân viên pháp chế / phòng pháp chế Thuê Công ty luật chuyên nghiệp
Chuyên mônNhân viên pháp chế hoặc bộ phận pháp chế kiêm nhiệm nhiều lĩnh vưc bao gồm cả pháp lý - hành chính văn phòng, mang tính tổng hợp, chuyên môn không sâu và hạn chế tính thực tế.Được tổ chức theo nhiều mảng dịch vụ chuyên biệt và được thực hiện bởi các Luật sư hành nghề theo từng lĩnh vực pháp lý chuyên biệt. Khách hàng sẽ được cung cấp dịch vụ một cách chuyên sâu, sát thực tế.
Chi phíCông ty phải trả lương cố định và các chi phí phúc lợi liên quan tới người lao động, bố trí chỗ ngồi làm việc, thiết bị văn phòng, ...Không phải trả lương và các chi phí cho người lao động, không mất diện tích văn phòng, không phải trang bị thiết bị làm việc, chỉ phải bỏ ra một khoản chi phí thấp hơn nhiều chi phí cho một nhân viên hay bộ phận pháp chế thuộc công ty