KHI LẬP VÀ SOẠN DI CHÚC CẦN PHẢI LƯU Ý NHỮNG GÌ ?


Di chúc cũng là một dạng văn bản pháp lý nên nó chỉ có hiệu lực pháp luật và được pháp luật bảo vệ khi nội dung và hình thức của nó tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan. Chúng tôi chia sẻ với Quý vị một số lưu ý cơ bản khi soạn thảo di chúc.

Tìm hiểu kỹ các quy định về di chúc

Đây là việc đầu tiên cần phải làm để có định hướng cũng như các giải pháp liên quan tới nội dung di chúc. Xem quy định tại đây

Lưu ý về Quyền được lập di chúc

Quyền của người lập di chúc thường gắn với quyền tài sản dùng để di tặng cho ai đó. Người lập di chúc chỉ có quyền lập di chúc định đoạt tài sản nào đó khi họ là chủ sở hữu hợp pháp đối với toàn bộ tài sản hoặc một phần tài sản. Quyền của người lập di chúc phải được chứng minh bằng các giấy tờ tài liệu pháp lý nhất định.

Lưu ý về Tài sản di tặng

Tài sản di tặng khi lập di chúc chỉ được coi là tài sản hợp pháp khi toàn bộ tài sản hoặc một phần tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người lập di chúc. Để tài sản di tặng hợp pháp, người lập di chúc phải có giấy tờ pháp lý liên quan tới tài sản để chứng minh.

Lưu ý về Người được thừa hưởng tài sản thừa kế

Cũng như Quyền của người lập di chúc, người thừa hưởng tài sản thừa kế cũng phải đáp ứng yêu cầu luật định về quyền được thừa hưởng tài sản. Khi đáp ứng được điều kiện này thì người thừa hưởng mới đủ điều kiện được đứng tên tài sản sau khi mở di chúc.

Lưu ý về Hình thức di chúc.

Theo luật định thì di chúc có thể là di chúc miệng hay dạng văn bản, phải công chứng hoặc không phải công chứng. Tùy từng trường hợp mà áp dụng các hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật mới đảm bảo di chúc không bị vô hiệu.