26. TRỤ SỞ CHÍNH CỦA DN ĐƯỢC QUY ĐỊNH THẾ NÀO ? - LUẬT DN 2014

Điều 43. Trụ sở chính của doanh nghiệp

 Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc được của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử, nếu có.


LIÊN QUAN