KD BĐS CÓ SẴN: ĐỐI TƯỢNG TRONG NƯỚC, NƯỚC NGOÀI ĐƯỢCTHUÊ, MUA BĐS ? – LUẬT KD BĐS 2014

Điều 14. Đối tượng được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân trong nước được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua các loại bất động sản.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được thuê các loại bất động sản để sử dụng; được mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng để sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo đúng công năng sử dụng của nhà, công trình xây dựng đó; được mua, thuê, thuê mua nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh bất động sản được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để kinh doanh theo quy định tại Điều 11 của Luật này.


LIÊN QUAN