BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU LÀ GÌ ?


Bảo hộ Nhãn hiệu - Thương hiệu là công cụ pháp lý của nhà nước để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu Nhãn hiệu - thương hiệu khỏi sự xâm phạm của chủ thể khác. Tuy nhiên, chủ sở hữu nhãn hiệu - thương hiệu chỉ có quyền sở hữu hợp pháp đối với thương hiệu của mình khi đã hoàn tất thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu - thương hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ và đã được cấp văn bằng bảo hộ.