ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU - THƯƠNG HIỆU MÀU HAY ĐEN TRẮNG ?


Luật sở hữu trí tuệ hiện hành không có quy định bắt buộc phải đăng ký dạng màu sắc hay dạng đen trắng, và màu sắc của nhãn hiệu không ảnh hưởng nhiều tới khả năng được hay không được chấp nhận bảo hộ bởi cơ quan đăng ký có thẩm quyền.

Tuy nhiên, Luật sư tư vấn về đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu thường khuyến cáo với Khách hàng nên đăng ký nhãn hiệu dạng đen trắng để đảm bảo khả năng bảo hộ tối ưu và để thuận tiện, linh hoạt trong quá trình sử dụng, khai thác thương hiệu - nhãn hiệu hàng hóa.

Ví dụ, vẫn thương hiệu đó nhưng với mỗi dòng sản phẩm thì thương hiệu có thể mang màu sắc khác nhau để phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng đặc thù.