SẢN PHẨM, DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CHO NHÃN HIỆU - THƯƠNG HIỆU LÀ GÌ ?


Cũng giống như khi đăng ký thành lập công ty, Quý khách cần phải khai báo với cơ quan cấp phép kinh doanh rằng Quý khách cần đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực nào thì cơ quan cấp phép sẽ cho phép Quý khách được kinh doanh trong lĩnh vực đó. Với việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu - thương hiệu cũng vậy, Quý khách cần phải cho cơ quan cấp phép bảo hộ biết Quý khách có nhu cầu bảo hộ cho nhãn hiệu trong lĩnh vực kinh doanh gì, sản phẩm, dịch vụ gì cụ thể. Ví dụ: Công ty Luật DAZPRO đăng ký bảo hộ nhãn hiệu DAZPRO trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý . Quý khách có thể tham khảo về Bảng phân nhóm sản phẩm dịch vụ cho đăng ký nhãn hiệu - thương hiệu tại đây.