THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU CÓ THỂ BỊ MẤT Ở NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?


Nếu nhãn hiệu - thương hiệu của Quý khách chưa được đăng ký bảo hộ (đã được cấp văn bằng bảo hộ) thì nguy cơ mất thương hiệu xảy ra trong 2 trường hợp điển hình sau đây:

Một là: Nhãn hiệu - thương hiệu của Quý khách vô tình bị chủ thể khác đăng ký trước.

Việc lựa chọn các ký tự, hình ảnh làm nhãn hiệu - thương hiệu và tiến hành đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu đó của các chủ thể khác luôn diễn ra hàng ngày hàng giờ, do đó xác xuất trùng lặp với nhãn hiệu của Quý khách là hoàn toàn có thể xảy ra. Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ hiện hành, ai đăng ký trước sẽ được cấp văn bằng bảo hộ trước, và dĩ nhiên người đăng ký sau có có nhãn hiệu và sản phẩm dịch vụ trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu, sản phẩm dịch vụ của nhãn hiệu đăng ký trước đó thì sẽ bị từ chối bảo hộ.

Hai là: Nhãn hiệu - thương hiệu của Quý khách bị chủ thể khác cố tình đăng ký trước.

Trường hợp nhãn hiệu của Quý khách chưa được đăng ký bảo hộ, trong khi đó, Quý khách vẫn  triển khai hoạt động kinh doanh liên quan tới nhãn hiệu chưa đăng ký. Giả định hoặc thực tế rằng, hoạt động kinh doanh của Quý khách thành công, và đối thủ cạnh tranh muốn ngăn chặn sự phát triển hoạt động kinh doanh của Quý khách, đối thủ cạnh tranh sẽ đăng ký mất nhãn hiệu của Quý khách sau đó quay lại kiện buộc Quý khách phải từ bỏ nhãn hiệu của chính mình đã mất nhiều công sức, chi phí tạo dựng.