TỰ MÌNH ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU CÓ THỂ GẶP RỦI RO GÌ ?


Có một số rắc rối xảy ra sau khi nộp hồ sơ đăng ký và trong quá trình thẩm định đơn đăng ký sau đây mà Quý khách cần biết:

Một là: Thông tin hồ sơ không hợp lệ;

Hai là: Phân nhóm sản phẩm, dịch vụ sai hoặc không chính xác;

Ba là: Nhãn hiệu bị dự kiến từ chối vì nội dung đăng ký bị trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của chủ thể khác;

Bốn là: Nội dung đăng ký không hợp pháp;

Năm là: Bị chủ thể khác phản đối vì họ cho rằng nhãn hiệu của Quý khách trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của họ đã được bảo hộ;

Sáu là: Khi rơi vào các vướng mắc trên, Quý khách thường lúng túng tìm cách giải quyết tốt nhất.