HƯỚNG DẪN ĐỌC VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Khi có nhu cầu tìm hiểu vấn đề pháp lý nào đó, mọi người thường có thói quen tham vấn Luật sư hoặc người có hiểu biết về pháp luật mà mình quen biết. Tuy nhiên, sự hỗ trợ đó không phải lúc nào cũng sẵn sàng và thuận tiện, nên nhiều người đã chọn cách là tự mình tìm đọc văn bản luật trên mạng internet để giải quyết công việc cho kịp thời. Mặc dù vậy, việc đọc, hiểu và áp dụng văn bản luật không phải lúc nào cũng dễ dàng, ngay cả với người có chuyên môn pháp lý. Để cải thiện vấn đề này, Quý vị có thể tham khảo một số thông tin về cách đọc hiểu văn bản luật mà chúng tôi chia sẻ sau đây.

Văn bản luật

Đặc điểm của văn bản luật:

Văn bản luật có một số đặc điểm khác với các văn bản khác, hiểu được các đặc điểm của văn bản luật thì sẽ hiểu được nội dung văn bản cũng như cách áp dụng.

* Tính hệ thống, logic chặt chẽ

* Tính xác định rõ ràng: Hiệu lực, đối tượng, phạm vi áp dụng.

* Tính quy phạm (chuẩn mực)

* Tính bắt buộc tuân thủ

* Tính quyền lực: Được làm và không được làm

* Là công cụ để Nhà nước duy trì trật tự công cộng.

Để hiểu rõ hơn về văn bản luật, Quý vị nên tìm hiểu thêm về quy trình xây dựng văn bản luật trong Luật ban hành văn bản pháp luật.

Cách đọc văn bản luật

1. Đọc theo hệ thống, trình tự. Xác định nhóm văn bản thuộc phạm vi quan tâm và đọc lần lượt từ văn bản có giá trị hiệu lực pháp lý cao nhất cho tới thấp nhất. Ví dụ: Luật, Nghị định, Thông tư, Công văn hướng dẫn, ...

2. Đọc phần căn cứ ban hành trên phần đầu văn bản để xác định văn bản này được ban hành trên cơ sở văn bản nào và có mối liên hệ gì.

3. Đọc trước phần quy định chung. Đọc phần này để hiểu các thông tin cơ bản như văn bản này quy định về cái gì, phạm vi áp dụng, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ,... vì các thông tin này sẽ được thể hiện cụ thể tại các nội dung của các nội dung khác trong văn bản.

4. Lưu ý tính logic của nội dung. Nội dung của điều này được dẫn chiếu hoặc được cụ thể tại điều khác, nên cần chú ý mối liên hệ giữa các nội dung.

5. Luôn đảm bảo văn bản còn hiệu lực áp dụng. Cần kiểm tra văn bản còn hiệu lực áp dụng không.

6. Sử dụng các tiện ích mà công cụ DOCLUAT.COM hỗ trợ.

Tham vấn Luật sư

Việc tìm hiểu và áp dụng luật cần hết sức cẩn trọng, vì nếu có nhầm lẫn, rủi ro sẽ không kiểm soát được. Vậy nên, trường hợp Quý vị chưa hiểu rõ hoặc còn phân vân về nội dung văn bản mà Quý vị muốn sử dụng làm căn cứ để giải quyết công việc, thì tốt nhất cần tham vấn Luật sư nào mà mình biết để nhận trợ giúp.

DOCLUAT.COM