NGÀNH TƯ VẤN‎ > ‎

TƯ VẤN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG SẠCH


Ở lĩnh vực này, dịch vụ pháp lý đầu tư của DAZPRO cung cấp cho Nhà đầu tư Trong nước và Nước ngoài gồm các khía cạnh sau đây:

* Tư vấn môi trường kinh doanh, chính sách và pháp luật về Năng lượng sạch;

* Tư vấn và lập dự án đầu tư về Năng lượng sạch;

* Tư vấn thành lập Doanh nghiệp kinh doanh Năng lượng sạch;

* Tư vấn hợp tác - liên kết đầu tư kinh doanh Năng lượng sạch;

* Tư vấn chuyển nhượng cổ phần, mua lại sáp nhập doanh nghiệp Năng lượng sạch;

* Thực hiện các thủ tục cấp phép đầu tư cho dự án Năng lượng sạch;

* Tư vấn chuyển nhượng dự án Năng lượng sạch;

* Giới thiệu đối tác hợp tác đầu tư hoăc mua lại dự án Năng lượng sạch;

* Dịch vụ pháp lý về Môi trường, Lao động, thuế, vốn, quản trị nội bộ doanh nghiệp;

* Giải quyết các tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh Năng lượng sạch;

* Các dịch vụ pháp lý liên quan khác theo yêu cầu của nhà đầu tư.