DỊCH VỤ‎ > ‎

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


Thủ tục pháp lý là quy trình chứng minh khả năng đáp ứng các điều kiện pháp lý trước khi được hưởng quyền pháp lý. Chúng tôi thay mặt khách hàng chuẩn bị hồ sơ pháp lý, nộp và giải trình đáp ứng các điều kiện pháp lý với cơ quan thẩm định hồ sơ để đạt được sự phê duyệt. Sau đây là các loại thủ tục mà chúng tôi cung cấp dịch vụ:

Thủ tục Doanh nghiệp
Thủ tục Đầu tư
Thủ tục Sở hữu trí tuệ
Thủ tục Thương mại
Thủ tục Thuế
Thủ tục Lao động
Thủ tục Chứng khoán
Thủ tục Ngân hàng
Thủ tục Bất động sản
Thủ tục Giáo dục
Thủ tục tương tự khác