DỊCH VỤ‎ > ‎

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁP LÝ


Xung đột pháp lý trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại phát sinh từ việc các bên cố ý hoặc vô ý vi phạm cam kết, vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho đối tác hoặc lợi ích công cộng. Luật sư của chúng tôi có kinh nghiệm trong việc tham gia giải quyết các vụ việc vi phạm hợp đồng và đại diện bảo vệ lợi ích khách hàng theo các phương thức sau đây:

Đại diện Giải trình trách nhiệm
Đại diện giải khách hàng giải trình quyền, nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng với bên khác.

Đại diện Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ
Đại diện khách hàng yêu cầu bên khác thực hiện nghĩa vụ pháp lý, bảo vệ lợi ích của khách hàng.

Hòa giải Thương mại
Tổ chức hòa giải các xung đột thương mại.

Đại diện Tranh tụng tại tòa án, trọng tài
Đại diện khách hàng tranh tụng giải quyết tranh chấp tại tòa án, trọng tài.