LUẬT SƯ


DAZPRO là một ê kíp làm việc hiệu quả, được tổ chức bài bản, hoạt động tận tâm và đặc biệt coi trọng kỷ luật nghề nghiệp. Họ là những Luật sư - chuyên gia, có uy tín và thâm niên kinh nghiệm hành nghề ở từng lĩnh vực pháp luật chuyên biệt.