LUẬT SƯ‎ > ‎

Luật sư Đào Văn ThắngLuật sư Đào Văn Thắng

Thành viên, Điều hành


Kinh nghiệm: Từ năm 2004, hoạt động tư vấn trong lĩnh vực Tư vấn Đầu tư, Sở hữu trí tuệ - Nhượng quyền thương mại (Franchise), Mua bán sáp nhập.