LUẬT SƯ‎ > ‎

LUẬT SƯ VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG


Xuất khẩu lao động là lĩnh vực mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho cá nhân người lao động, doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động và xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều rủi ro nên chịu sự quản lý hết sức chặt chẽ của nhà nước và những chế tài xử lý vi phạm hết sức nghiêm khắc.

Với sự thấu hiểu những vấn đề của thực tế hoạt động về xuất khẩu lao động, kinh nghiệm tư vấn nhiều năm, sự am tường sâu sắc các quy định của pháp luật về xuất khẩu lao động Việt Nam và các nước của Luật sư chúng tôi, hy vọng sẽ là giải pháp hữu ích cho Doanh nghiệp xuất khẩu lao động, Người lao động đi xuất khẩu lao động. 

Sau đây là một số nội dung dịch vụ của Luật sư chúng tôi trong lĩnh vực xuất khẩu lao động:

TƯ VẤN CHO DOANH NGHIỆP XKLĐ

* Tư vấn pháp luật thường xuyên hàng tháng về xuất khẩu lao động và hoạt động của công ty;

* Cung cấp, cập nhật thông tin, chính sách và tài liệu pháp lý về thị trường xuất khẩu lao động;

* Soạn thảo, kiểm tra, rà soát tính pháp lý của hợp đồng, văn bản giao dịch về XKLĐ;

* Tư vấn và tham gia giải quyết các tranh chấp về XKLĐ;

* Thay mặt doanh nghiệp giao dịch và thực hiện công việc về XKLĐ với Cơ quan quản lý XKLĐ;

* Tư vấn và thực hiện thủ tục cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ XKLĐ.

TƯ VẤN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG XKLĐ

* Tư vấn các thủ tục, quy định pháp luật về xuất khẩu lao động;

* Tư vấn các chính sách, chế độ phúc lợi và chi phí cho người lao động đi XKLĐ;

* Tư vấn các biện pháp an toàn pháp lý khi đi xuất khẩu lao động;

* Tư vấn ký kết hợp đồng với công ty dịch vụ xuất khẩu lao động;

* Thay mặt giải quyết các tranh chấp, nghĩa vụ với Công ty XKLĐ, Cơ quan nhà nước;

* Tư vấn lựa chọn ngành nghề, quốc gia và công ty về XKLĐ.


LUẬT SƯ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Hotline: 0947 40 09 05  -  091 237 4444VĂN BẢN LUẬT XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG