TƯ VẤN PHÁP LÝ


Với phương thức này, tuy có nhiều cấp độ yêu cầu tư vấn khác nhau, nhưng đều có mục tiêu là mong muốn nhận được ý kiến tư vấn pháp lý của Luật sư về tính hợp pháp, tính khả thi, thuận lợi, cơ hội hay khó khăn rủi ro cho một vấn đề nào đó. Một số phương thức tư vấn cụ thể mà chúng tôi cung cấp dịch vụ là:

Cho ý kiến pháp lý 
Luật sư đưa ra ý kiến pháp lý cho theo vấn đề khách hàng yêu cầu tư vấn.

Rà soát văn bản pháp lý 
Luật sư kiểm tra tính hợp pháp của văn bản áp dụng luật, như: Hợp đồng, hồ sơ pháp lý, đơn thư, và tương tự khác.

Lập báo cáo nghiên cứu pháp lý
Báo cáo này nhằm giải quyết vấn đề pháp lý có tính tổng hợp, phức tạp, như: Báo cáo nghiên cứu pháp lý đầu tư, và tương tự khác.