MỤC ĐÍCH CỦA THỦ TỤC NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG


Giấy phép nhập khẩu tự động là gì ? Mục đích ?

Giấy phép nhập khẩu tự động là giấy tờ do Bộ Công Thương cấp cho thương nhân dưới hình thức xác nhận đơn đăng ký nhập khẩu cho mỗi lô hàng.

Về lý thuyết là để thống kê chính xác số lượng, chủng loại, trị giá hàng hoá nhập khẩu phục vụ công tác điều hành hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá của Nhà nước. Nhưng rõ ràng, để làm việc này, thì chỉ cần số liệu thống kê từ Tổng cục hải quan cho từng loại hàng (theo mã HS), là có ngay con số chính xác, tin cậy. 

Có ý kiến cho rằng mục đích thực sự của loại giấy phép này là một hình thức của hàng rào phi thuế quan, nhằm gián tiếp kiểm soát những mặt hàng cần hạn chế nhập khẩu. Để làm gì? Để bảo hộ sản xuất trong nước chẳng hạn.

Theo Container Transportation