THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY SẢN XUẤT THIẾT BỊ SÚNG SƠN - PAINTBALL


Thủ thục thành lập công ty chuyên sản xuất thiết bị súng sơn tại Việt Nam sẽ tuân theo thủ tục thành lập doanh nghiệp thông thường đối với nhà đầu tư Việt Nam và theo thủ tục đầu tư nước ngoài đối với nhà đầu tư Người nước ngoài. Thiết bị liên quan súng sơn - paintball là sản phẩm đặc thù nên thuộc trường hợp cấp phép kinh doanh có điều kiện, do đó nhà đầu tư cần phải đáp ứng các điều kiện nhất định khi xin cấp phép.