THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LĐ ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI (XKLĐ) DO MẤT, CHÁY, HƯ HỎNG

- Trình tự thực hiện:   

+ Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.

+ Giải quyết của cơ quan thực hiện: Trường hợp hồ sơ đáp ứng các điều kiện để được cấp phép, Bộ LĐTBXH cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp trong vòng 15 ngày.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

+ Giấy phép bị hư hỏng hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an nơi doanh nghiệp dịch vụ đặt trụ sở chính trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị cháy;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng giấy phép bị mất, bị cháy, bị hư hỏng.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý lao động ngoài nước.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Lệ phí: 2.500.000 đồng nộp tại thời điểm nhận giấy phép.

- Tên mẫu đơn: Không có mẫu.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép nhưng giấy phép bị hư hỏng, mất hoặc bị cháy; doanh nghiệp xuất trình được giấy tờ chứng minh việc giấy phép bị hư hỏng, mất hoặc cháy.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.