DOANH NGHIỆP VỐN NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC KINH DOANH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG (XKLĐ)

"Điều 2. Loại hình doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (khoản 4 Điều 8 của Luật)

Doanh nghiệp được xem xét cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là Giấy phép) là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có 100% vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân Việt Nam."

(Nghị định 126/2007/NĐ-CP)

Ý kiến Luật sư: Như vậy doanh nghiệp có vốn nước ngoài (liên doanh hoặc 100% vốn NN) không được hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ đưa người Việt Nam ra nước ngoài làm việc (xuất khẩu lao động).

Quý vị cần thông tin thêm, mời liên hệ Luật sư: 

Hotline: 091 237 4444
Email: luatsuxuatkhaulaodong@gmail.com