XU HƯỚNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NĂM 2015


(NLĐ) - Bộ LĐ-TB-XH và Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch - Đầu tư vừa hoàn tất dự thảo đề án “Dạy nghề xuất khẩu lao động (XKLĐ) đến năm 2015” và đang tiến hành lấy ý kiến của các địa phương trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

Mục tiêu của đề án là đến năm 2010 lao động xuất khẩu được đào tạo nghề chiếm tỉ lệ tối thiểu 75%; đến năm 2015 chủ yếu XKLĐ có nghề, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và chuyên gia; 100% lao động xuất khẩu được đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng về pháp luật, phong tục tập quán của nước tiếp nhận lao động. Về phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dạy nghề XKLĐ, cho phép các công ty XKLĐ liên kết với các trường dạy nghề XKLĐ để chủ động đào tạo lao động dự trữ, tối đa bằng 30% số lao động có nghề mà doanh nghiệp đưa đi trong năm trước; đến năm 2015 nâng cấp, xây dựng 10 trường trọng điểm đào tạo nguồn lao động xuất khẩu. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng trường dạy nghề XKLĐ, chương trình đào tạo, đào tạo giáo viên, xây dựng mạng lưới thông tin XKLĐ đạt 930 tỉ đồng.

Từ năm 1998-2003 cả nước đưa được 222.918 lao động (năm 2004 ước đạt 60.000 lao động) đi làm việc nước ngoài. Trong số này, tỉ lệ lao động xuất khẩu có tay nghề còn rất thấp, chỉ chiếm tỉ lệ 27,5%.

D.Quốc