TƯ VẤN THỦ TỤC GIẤY PHÉP TƯ VẤN DU HỌC NƯỚC NGOÀICơ sở pháp lý

- Luật giáo dục 2005;

- Quyết định số 05/2013/TTg.

 

Dịch vụ tư vấn du học bao gồm các hoạt động như: 


-Giới thiệu, tư vấn thông tin về trường học, khóa học tại nước ngoài; 

- Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học nước ngoài; 

- Tổ chức tuyển sinh du học; tổ chức bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ, văn hóa và kỹ năng cần thiết khác cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập; 

- Tổ chức đưa người ra nước ngoài học tập, đưa phụ huynh hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài trước khi quyết định đi du học; tổ chức đưa người học đến cơ sở giáo dục nước ngoài khi người học được cơ sở giáo dục nước ngoài đồng ý tiếp nhận; 

- Theo dõi và hỗ trợ lưu học sinh trong thời gian học tập tại nước ngoài và các hoạt động khác liên quan đến việc gửi công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.

 

Điều kiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học của tổ chức tư nhân:


- Thành lập công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bổ sung ngành nghề tư vấn du học cho công ty đang hoạt động;

Ngành nghề kinh doanh: Mã 856 - 8560 - 85600: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Tư vấn du học).

Nhóm này gồm: Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy:

+ Tư vấn giáo dục,

+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,

+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,

+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,

+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

- Có giấy phép (chứng nhận) hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Điều kiện cấp giấy phép gồm:

+ Có trụ sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học;

+ Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm giải quyết các trường hợp rủi ro; có tiền ký quỹ tối thiểu 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại;

+ Người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp;

+ Có đề án hoạt động;

+ Danh sách nhân viên;

+ Chứng nhận tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người đứng đầu, người trực tiếp làm công việc tư vấn du học;

+ Một số tài liệu cần thiết khác.