MẪU PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA DNNN


Cổ phần hóa Tập đoàn điện lực VN

Cổ phần hóa Tập đoàn điện lực VN

Xem Tải xuống

Phương án Cổ phần hóa cty Cấp nước Long An

Phuong an CPH cap nuoc Long An.pdf
Xem Tải xuống

Phương Án cổ phần hóa xí nghiệp 359

Phuong an CPh cty 359.pdf
Xem Tải xuống

Phương án cổ phần hóa Công ty 829

Phuong an CPH Cty 829.pdf
Xem Tải xuống

Phương án Cổ phần hóa Công ty vận tải xếp dỡ Thủy Nội địa

PhuongAn_CPH cty Thuy Noi dia.pdf
Xem Tải xuống

Phương án Cổ phần hóa Cty môi trường, cấp nước Viwaseen

Phuong an_CPH_final_-_Viwaseen.pdf
Xem Tải xuống

Phương án Cổ phần hóa Cty khoáng sản Hà Tĩnh

Phuong an CPH Khoang san Ha Tinh.pdf
Xem Tải xuống

Phương án cổ phần hóa Cty khảo sát, xây dựng Usco

Phuong an Cph USCO.pdf
Xem Tải xuống

Phương án cổ phần hóa Vietnam Airline

Phuong an CPH Vietnam Airline PACPH_VNA_16_June_2014_Final.pdf
Xem Tải xuống

Phương án cổ phần hóa Tập đoàn dệt may Vinatex

Phuong an Vinatex_IPO_Phuong an CPH_v2 Submission FINAL.pdf
Xem Tải xuống

Phê duyệt Cổ phần hóa Ngân hàng BIDV

qd_2124_ttg phe duyet phuong an co phan hoa BIDV.pdf
Xem Tải xuống

LUẬT SƯ 
TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA

Tư vấn pháp lý về cổ phần hóa

Tư vấn và soạn thảo phương án 

Thực hiện thủ tục pháp lý CPH

Hotline.  0947 40 09 05
Email.  info@dazpro.com

LUẬT SƯ 
TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA

Tư vấn pháp lý về cổ phần hóa

Tư vấn và soạn thảo phương án 

Thực hiện thủ tục pháp lý CPH

Hotline.  0947 40 09 05
Email.  info@dazpro.com
LUẬT SƯ 
TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA

Tư vấn pháp lý về cổ phần hóa

Tư vấn và soạn thảo phương án 

Thực hiện thủ tục pháp lý CPH

Hotline.  0947 40 09 05
Email.  info@dazpro.com