Dịch vụ pháp lý

Lĩnh vực chúng tôi có kinh nghiệm:


Luật Công ty - Đầu tư nước ngoài - Dự án sản xuất - Hợp đồng kinh doanh - Sở hữu trí tuệ - M&A - Franchise - Thuế - Chứng khoán - Viễn thông - Giáo dục.


Các loại dịch vụ pháp lý:


Tư vấn pháp luật

Luật sư đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý, rà soát văn bản pháp lý và nghiên cứu pháp lý.


Soạn thảo pháp lý

Luật sư soạn thảo hợp đồng, quy định nội bộ tổ chức, văn bản pháp lý.


Thủ tục hành chính

Luật sư giúp khách hàng tuân thủ các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.


Giải quyết tranh chấp

Luật sư đại diện cho khách hàng tham gia hòa giải, tố tụng, trọng tài để giải quyết tranh chấp; giải trình quyền và nghĩa vụ của khách hàng với cơ quan nhà nước và các bên liên quan.